De GKV-Sint Jansklooster valt onder de ANBI-regeling. De Wet beschrijft een ANBI als “een door de inspecteur als zodanig aangewezen kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling”. Deze regeling stelt dat schenkingen, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Daarnaast zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uitgebreide informatie over de ANBI-regeling, waaronder uitleg over de plaatselijke ANBI-regeling, de jaarrekeningen en begrotingen, kunt u vinden op https://www.gkv.nl/anbi/.