Wij geloven dat God heel veel van de mensen op aarde houdt. Hij heeft de aarde en de mensen gemaakt. Hij gaf ons een eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om keuzes te maken. De eerste mensen kozen echter tegen God, dit wordt ook wel de ‘zondeval’ genoemd. Maar God liet ons niet aan ons lot over. Integendeel: hij stuurde zijn Zoon naar de wereld om ons te redden. Benieuwd hoe dat precies ging? Wij vertellen het graag in een notendop!

Gods belofte aan ons

Nadat de mensen deze keus tegen God hadden gemaakt, kwam de zonde in de wereld. En daarmee ook pijn en verdriet. Ondanks onze keuze tegen God, bleef God toch altijd van de aarde en de mensen houden. Daarom heeft hij direct na de zondeval beloofd dat hij de verstoorde relatie tussen Hem en ons weer goed zou maken. Hij wilde ook de straf, die bij de keuze tegen Hem hoort, van ons wegnemen. Daarom stuurde God zijn enige Zoon, Jezus Christus, naar de aarde om deze zonde van ons weg te nemen. Hij is gestorven aan het kruis en na drie dagen weer opgestaan uit de dood. Dit kon alleen Jezus voor ons doen, omdat hij de Zoon van God is. Door de dood te overwinnen, heeft Hij ons bevrijd van het kwaad.

 

We krijgen een nieuw leven

Voor iedereen die dit gelooft is er een nieuw leven. Eerst een nieuw leven hier op aarde, later een nieuw leven bij God in de hemel. Toen Jezus terugging naar de hemel heeft God de Heilige Geest naar de aarde gestuurd, zodat wij nieuwe en betere mensen kunnen worden. Iedereen die met God wil leven en zoekt naar de Heilige Geest zal deze ontvangen en een ‘nieuw en beter’ mens worden. Na ons leven hier op aarde, belooft Jezus aan alle mensen die in Hem geloven en Hem willen volgen een eeuwig leven bij Hem in de hemel.

 

Voor altijd samen met HEM zijn

God heeft dus iets heel bijzonders voor ons gedaan, namelijk de schuld en straf bij ons weggenomen en op zijn enige Zoon gelegd. Hierdoor mogen wij voor eeuwig samen met Hem in de hemel leven. Hij vertelt hierover in de Bijbel – een boek dat in de 21ste eeuw nog steeds een prachtige uitwerking op mensen heeft. Wij vinden in God onze kracht en onze hoop! Hij maakt ons leven de moeite waard, we hopen dat Hij dat ook met uw leven mag doen!

Wilt u meer over deze boodschap te weten komen? We nodigen u van harte uit tijdens een van onze samenkomsten op zondag! Onze ochtenddiensten beginnen om 09:30 uur, onze middagdiensten om 14:00 uur.