Op 13 april 1836 is waarschijnlijk de afgescheiden kerk van Ambt-Vollenhove geïnstitueerd door dominee Van Raalte. Het eerste doopboek en het oudste lidmatenboek beginnen tenminste met die datum.

De bekende dominee K. Schilder begon hier als kandidaat op 21 juni 1914. In 1944 gaat de gemeente met de vrijmaking mee onder de goede leiding van de kerkenraad en dominee J. van der Zwaag. Ook in de jaren zestig is hier alles gebleven in het spoor der waarheid. Dominee S. Cnossen stond hier toen als predikant.

Op zondag 24 januari 1858 wordt het eerste kerkgebouw in gebruik genomen. Dit gebouw staat evenwijdig aan de weg. In 1953 is het zover dat er een nieuw gebouw komt, dat dwars op de weg staat. In 1975 worden bij de kerk de vergaderzalen met een kosterswoning gebouwd. Op 5 maart 1998 neemt de gemeente een nieuw orgel in gebruik namelijk een Thomas-Phillpot orgel.

Vijftig jaar geleden zijn er bijna 900 zielen. Daarna groeit het tot over de 1000 in de jaren tachtig. In die tijd wordt een aantal jaren met dubbele diensten gekerkt. Daarna belegt men diensten in Vollenhove. Aldaar wordt op 1 januari 1996 de gereformeerde kerk te Vollenhove geïnstitueerd als afsplitsing van de gereformeerd kerk alhier. Sindsdien zijn er ongeveer 750 zielen.