De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt worden gevormd door 277 kerkelijke gemeenten in een bepaalde plaats of regio, verspreid over Nederland.

Verbondenheid
Zij weten zich met elkaar verbonden door het geloof in God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn heilige Geest. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen. Die verbondenheid in geloof hebben we uitgesproken in onze belijdenissen. Verder hebben we deze verbondenheid vorm gegeven in kerkordelijke afspraken. Zij functioneert in tal van onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten.

Omgang
Geloven is meer dan de overtuiging dat God zich bekend maakt in de bijbel. Essentieel voor het geloof is de liefde voor God en het vertrouwen, dat Hij als onze Vader in de hemel zijn weg gaat met zijn kinderen op aarde. Als leden van de kerkgemeenschap een gezamenlijke relatie met God en zo ook met elkaar. In de gemeenten helpen en stimuleren we elkaar in een levende verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.

Eerbied
We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die enthousiast maakt om er naar te leven.

Kerk en maatschappij
De GKV is een levende gemeenschap. Dat blijkt onder meer uit het werk dat de deputaatschappen doen. Daarnaast zijn veel leden van de kerken actief in politieke en maatschappelijke organisaties op allerlei gebieden.

Plaatselijk
De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Sint Jansklooster-Kadoelen wordt gevormd en gedragen door broeders en zusters uit Sint Jansklooster en omstreken, die samen God als hun Heer hebben aangenomen en Hem willen volgen.

De kerk heeft ongeveer 750 leden. De erediensten vinden plaats in het kerkgebouw aan de Bergkampen net buiten de dorpskern van Sint Jansklooster. In het verenigingsleven van de kerkgemeenschap zijn een aantal bijbelstudieverenigingen en verschillende commissie voor onder andere Zending en Evangelisatie actief.

Uit de verschillende Jeugdverenigingen is een Jeugdcentrale gevormd, die als taak heeft, activiteiten voor de jeugd te organiseren.

Sinds augustus 2014 is Ds. A. de Braak verbonden als dienaar van het Woord aan onze gemeente. Naast Ds. de Braak werkt Ds. K. van Hoek in onze gemeente als pastoraal werker.