De eredienst is een bijzondere vorm van verbondsverkeer. In de zondagse samenkomst ontmoeten God en Zijn volk elkaar.

De commissie Kind en Eredienst heeft als doel de kinderen, die gedoopte verbondskinderen mogen zijn, zoveel mogelijk te betrekken bij de erediensten. Dit om de kinderen al op jonge leeftijd te leren “hun doop te verstaan”.