Kerktelefoon

Broeders en zusters die regelmatig verstoken zijn van de mogelijkheid om naar de kerk te gaan, kunnen een aansluiting van de kerktelefoon aanvragen via de wijkouderling.

       

 

Cassetterecorder

Voor broeders en zusters die tijdelijk niet naar de kerk kunnen gaan, worden de kerkdiensten opgenomen via de cassetterecorder. Wie via de geluidsband de kerkdiensten wil beluisteren, kan dit aanvragen bij:

       

 

Ringleiding

Ten behoeve van slechthorenden is het kerkgebouw voorzien van een ringleiding. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de Commissie van Beheer.