De eredienst is een bijzondere vorm van verbondsverkeer. In de zondagse samenkomst ontmoeten God en Zijn volk elkaar.

In christelijke vrijheid hebben de Gereformeerde Kerken daarvoor orden van dienst vastgesteld, mede geworteld in een kerkelijke traditie vanaf de eerste eeuwen na Christus.

Echter, niet alles is vastgelegd. Binnen de orden van dienst is een zekere ruimte. Hoe daarmee verantwoord kan worden omgegaan, is een verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Om de kerkenraad hierin van advies te dienen, is een ‘liturgiecommissie’ in het leven geroepen.

Artikel 1

Taakomschrijving

·         Zich breed te oriënteren op de betekenis van onze liturgie voor onze erediensten.

·         De kerkenraad van advies te dienen m.b.t. alle zaken die direct met de liturgie te maken hebben, gevraagd of ongevraagd.

De gemeente breed te informeren m.b.t. de liturgie en eredienst. Hiervoor kunnen gemeenteavonden door de kerkenraad georganiseerd worden met b.v. inleiders.