De zusterhulp heeft als doel om aan gemeenteleden hulp te bieden in gevallen waarin niet direct op andere wijze in de nood kan worden voorzien.