Open huis.
Voorbeelden van open huis: school, winkel, makelaar, kerk. Bedoeling open huis: eigen belang (?) Gastvrijheid in de tekst is een kwestie van liefde (zie vers 1). Geen eigen belang, maar uit zijn op het belang van de ander. In het Grieks: filo-xenia. Ter vergelijking twee andere woorden: – xeno-foob = vreemdelingenhater – fil-antropie = liefdadigheid Filo-xenia = liefde voor vreemdelingen.
Situatieschets Hebreeën: – schrijver: onbekend – geadresseerden: Joodse christenen in Jeruzalem en omstreken – aanleiding: moedeloosheid en dreigende afval van Christus – bedoeling: bemoediging (zie 13: 22) – inhoud: kijk omhoog (Christus, onze Hogepriester, is daar voor ons) en kijk vooruit (we zijn onderweg naar het vaderland, zie 11: 13 – 16)
Lees de aanwijzingen in de brief tegen die achtergrond. Voorbeeld 1: niet wegblijven van de samenkomsten (10: 25); we hebben elkaar nodig juist als we onder druk staan. Voorbeeld 2: houd de gastvrijheid in ere (13: 2); zet je huis en je hart open voor naasten die hulp nodig hebben; naastenliefde is ook vreemdelingenliefde; belangrijk in tijden van nood.
Gastvrijheid, liefde voor vreemdelingen, komt in heel de Bijbel regelmatig voor: wetten in het Oude Testament, Romeinen 12: 13, 1 Petrus 4: 9, 1 Timoteüs 3: 2, Titus 1: 8 enz. Gastvrijheid = ruimte maken in je hart voor anderen ruimte maken in je huis voor anderen ruimte maken in de kerk voor anderen Dit gaat tegen onze eigen natuur in.
In de kerk hebben we veel wat van onschatbare waarde is: geloof, hoop en liefde. Wat ziet een vreemde die de kerk binnenstapt het eerst? Niet ons geloof, niet onze hoop, maar onze liefde of ons gebrek daaraan. Liefde voor vreemdelingen, dat is wat de Here van ons vraagt en wat Hij door zijn Geest in ons werkt.
Vragen voor de bespreking: 1. Staat jouw hart open voor vreemdelingen? 2. Staat jouw huis open voor vreemdelingen? 3. Staat onze kerk open voor vreemdelingen? Bij ‘ja’: vertel aan de anderen in de groep hoe. Bij ‘nee’: praat erover hoe je hieraan kunt werken.

 

[youtube link=”http://www.youtube.com/watch?v=Mlwd0FkTAv0″ width=”590″ height=”315″]