Beste Sing-In-ners,

Naar aanleiding van de Sing-In van 4 april 2010 in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt willen wij als band “Revelation” een aantal zaken met u delen.
Wij vonden de opkomst geweldig en dat er mensen waren uit andere kerkgenootschappen ook dat vonden wij prachtig. Inclusief de kinderen waren er ruim 200 personen aanwezig.

Wij stonden bijna met de volle bezetting op het podium – Lydia was afwezig omdat zij herstellende was van een operatie.

Het was voor ons – als band “Revelation” – de eerste keer dat wij met de geluidsapparatuur en mengpanelen werkten. Er waren ook een aantal reacties, waaronder dat het te hard was en u begrijpt dat dit alles ook voor ons aftasten is. Wij zullen zeker bij een volgend optreden hiermee rekening houden.

Wij zijn een beginnende band en staan open voor reacties en tips. Mocht u die hebben laat het ons dan weten, zodat wij hiermee aan de slag kunnen gaan.

Wij hopen dat u een mooie avond heeft beleefd. Van onze kant vonden wij het super.

Wij hopen dat u zich niet laat weerhouden om bij de volgende Sing In weer aanwezig te zijn.

Met muzikale groet,

Revelation