Wat gebeurt er in onze kerk?
In de kerk van Sint Jansklooster-Kadoelen worden er elke week twee erediensten gehouden voor de leden van de kerk. De leden ontmoeten elkaar voor, tijdens en na de dienst en samen met de predikant die als voorganger optreed, zingen wij psalmen en liederen.

Centraal tijdens deze diensten staat de overdenking (preek) en het bidden tot God onze Vader. Het geloof is de dagelijkse bekering tot God door de wereldwijde kerk van Jezus Christus. De kerkdeuren staan open voor iedereen! Niet alleen voor leden maar ook voor mensen die een kijkje willen nemen. En is er dan iets wat u wilt weten? Vraag er naar, de mensen geven u antwoord!

Hoe ziet een eredienst eruit?
Als u voor het eerst in de kerk komt is het fijn om te weten wat u te wachten staat. De volgorde van een kerkdienst noemen we liturgie. We komen als leden van de kerk bijeen om God en elkaar te ontmoeten. We noemen dit een eredienst, een dienst ter ere van God. Hier horen wij de belangrijke en blijde boodschap namelijk vergeving van de zonde en een eeuwig leven dankzij onze Heer Jezus Christus.

Wij zingen tijdens de dienst uit het Gereformeerde kerkboek waarvan een aantal exemplaren voor u of jou klaar liggen achterin de kerk. Ook zijn er genoeg kerkboeken aanwezig in de kerk zelf dus als u vriendelijk vraagt aan u buurman of buurvrouw zullen zij u graag één afstaan! Voorganger in deze erediensten is onze eigen predikant of een andere dominee (gereformeerd vrijgemaakt). Wanneer er geen dominee beschikbaar is word de dienst begeleid door een ouderling of diaken.

De dienst verloopt vaak op onderstaande manier:

• Mededelingen
• Votum en Vrede- of Zegengroet (staand)
• Gemeentezang (antwoordlied)
• Voorlezen van de Tien Geboden
• Gemeentezang (antwoordlied)
• Gebed
• Lezen van een gedeelte uit de Bijbel
• Lezen van de tekst waarover de preek zal gaan
• Preek
• Gemeentezang (antwoordlied)
• De Geloofdsbelijdenis (smiddags) voorgelezen of zingen (staand)
• Dankgebed
• Collecte
• Gemeentezang (slotlied staande)
• Zegen (voorgelezen)
• Einde van de eredienst

Doopdienst
Het kan zijn dat u een eredienst meemaakt waarin een kind of volwassene de Heilige Doop ontvangt. Ieder kind is een geschenk van God en dit willen wij met de Heilige Doop dan ook laten zien. Het is een aanduiding dat iemand hoort bij God en Zijn gemeente. Het formulier dat wij hierbij lezen is te vinden in ons gereformeerd kerkboek.

Avondmaalszondag
Ook kan het zijn dat u een eredienst meemaakt waarin het Heilig Avondmaal word gevierd. Hierbij denken wij aan onze Here Jezus Christus die voor ons aan het kruis gestorven is om ons met God te verzoenen. Deze viering is voor leden die belijdenis van hun geloof hebben gedaan. Ook hierbij lezen we een formulier wat in het gereformeerde kerkboek staat.

Informatie
Als u meer informatie wenst, neem dan contact op met onze predikant.