Enquete

Beste gemeenteleden, jong en oud,

Het gemeenteproject Thuis in Gods Huis, welke onder andere is voortgekomen uit de uitkomsten van de Kerkspiegel, is inmiddels afgelopen. Wij zijn met de kerkenraad in gesprek over de invulling van geloofs- en gemeenteopbouw voor het komende seizoen.

Om hier een goede invulling aan te geven willen we graag weten hoe u en jij het gemeenteproject “Thuis in Gods Huis” van afgelopen seizoen hebt ervaren. Wat ging goed, en zou u en jij graag nog eens terug zien komen? En wat zou beter- of anders kunnen? Daarom is er een korte enquête opgesteld welke u en jij als bijlage kunt vinden in de laatste versie van Ons Kerkgezin.

Indien mogelijk willen wij u vragen om de enquête voor maandag 22 juni 2015 online in te vullen via:

Hier klikken voor openen van enquête

De komende drie weken (7, 14 en 21 juni) kunt u de enquête ook inleveren in de bussen achterin de kerk. Mocht u meerdere papieren varianten willen ontvangen kunt u lege exemplaren vinden achterin de kerk.

Alvast bedankt voor uw en jouw feedback en medewerking.

Commissie Geloofs- en Gemeenteopbouw